Ponad słowami to nie tylko książka do języka polskiego

Ponad słowami 3 to praca zbiorowa, której autorkami są Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy i Joanna Ginter.

Książka

Podręcznik jest dedykowany uczniom liceum i technikum, a jego temat przewodni to epoka Młodej Polski, co podpowiada Stanisław Wyspiański patrzący na nas z okładki.

Rozdziały poruszają takie zagadnienia jak:

– o epoce,

– teksty z epoki,

– nawiązania,

– zagadnienia maturalne.

Publikacja omawia lektury obowiązkowe oraz dodatkowe pomagając uczniom przygotowującym się do matury podstawowej i rozszerzonej. Ponad słowami 3 uczy nie tylko polskiego, ale także ciekawości świata, przedstawiając również wydarzenia na świecie i w Polsce jako kontekst w którym Młoda Polska się narodziła. Kontakt ze sztuką i tekstami kultury oraz zadania dodatkowe rozwijają w uczniach kreatywność.

Nauka z Ponad słowami 3

Niniejsza publikacja ułatwia uczniom naukę dzięki inspirującym ilustracjom, ciekawostkom i ćwiczeniom sprawdzającym przyswojoną wiedzę. Wprowadzenie do lektury oraz krótkie biografie autorów stanowią przydatną rozgrzewkę przed omawianiem książek i krótszych utworów. Podręcznik pokazuje również metody nauki, takie jak mapa myśli, i przybliża rodzaje zadań maturalnych. Liczne porady na temat egzaminu. Pomogą każdemu uczniowi, czy to notorycznemu wagarowiczowi, czy prymusowi, naukę języka polskiego. Ponadto, książka pokazuje różne wytwory kultury takie jak film, sztuka teatralna, wiersz czy obraz.

Jak uczyć się na maturę

Nauka do tego ważnego egzaminu wydaje się syzyfową pracą dla niejednego młodego człowieka, ale przy zastosowaniu kilku prostych zasad będzie trochę bardziej przystępna. Najważniejszą kwestią jest praca na lekcji i skupienie na danym temacie. Po lekcji polecamy przejrzeć szybko temu, co było omawiane, tak samo dzień przed lekcją następną. To sprawi, że nauka do sprawdzianów będzie raczej szybką powtórką niż ostrym “wkuwaniem”. Dodatkowo przydać się może metoda skojarzeń, fiszek i rysowania obrazka związanego z danym tematem. Przeczytanie kilka razy fragmentu z książki i nauka z rówieśnikiem również mogą okazać się pomocne.

Seria podręczników ponad słowami 3

Podręcznik ponad słowami 3 stanowi jedną z wielu części publikacji ponad słowami. Książka w niezwykły sposób obrazuje proces historycznoliteracki ze wskazaniem na akcenty ciągłości kulturowej. Podręcznik ponad słowami 3 jest idealnym wsparciem podczas przygotowań do matury. Od pierwszej klasy szkoły średniej uczy studentów interpretacji tekstu, kompetencji językowych, krytycznego czytania tekstu oraz tworzenia poprawnych wypowiedzi. Podręcznik obejmuje zagadnienia dwudziestolecia międzywojennego, a także wojnę oraz okupacje. W bardzo ciekawy sposób prezentuje obraz epoki literackiej. W niezwykle harmonijny sposób łączy wszystkie treści takie jak kulturowe, literackie oraz językowe. 

Główne cechy charakterystyczne podręcznika ponad słowami 3

Podręcznik ponad słowami 3 sprawdzone ma niezwykle uporządkowaną strukturę. Książka podzielona jest na czytelne bloki mające usprawnić uczniom naukę. Umieszczenie licznych infografik oraz ikonografii pozwala w szczegółowy sposób poznać kontekst kulturowy omawianej epoki. Podręcznik ponad słowami pomaga również rozwijać umiejętność czytania ciekawych utworów literackich. Łączy kluczowe dla tych utworów literackich konteksty jak artystyczny, filozoficzny, historyczny oraz społeczny. 

Spojrzenie kompleksowe na podręcznik ponad słowami 3

Spojrzenie kompleksowe na podręcznik ponad słowami 3 ułatwia jego gruntowne omówienie. Podręcznik otwiera się na nowe wątki interpretacyjne. Umożliwia to bardzo ciekawie dobrane komentarze do lektury. Różnorodne i ciekawe propozycje współczesnych nawiązań, publikacja ponad słowami 3 pokazuje dialog z tradycją. Podręcznik pomaga  systematycznie kształcić wymagane na maturze umiejętności. Wspomaga również rozwijanie umiejętności retorycznych niezwykle istotnych podczas budowania poprawnych wypowiedzi pisemnych i ustnych. 

Ponad słowami to więcej niż podręcznik szkolny

Podręcznik ponad słowami to więcej niż zwykły podręcznik. Obejmuje swoją strukturą całą Młodą Polskę i w niezwykle korzystny dla ucznia sposób przedstawia całościowy obraz epoki literackiej. Dzięki strukturze pozwala również harmonijnie łączyć wszystkie treści literackie, językowe oraz kulturowe. Autorami podręcznika są Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Joanna Ginter, Anna Równy oraz Anna Cisowska. Podręcznik posiada uporządkowaną strukturę tekstu. Wszystkie obszary są uporządkowane chronologicznie oraz mają czytelnie pozaznaczane bloki. Bogata ikonografii i czytelna infografika pozwala uczniom poznać kontekst kulturowy omawianego fragmentu podręcznika. Podręcznik ponad słowami 3 umożliwia rozwijanie naszych umiejętności czytania tekstu wraz z uwzględnieniem najważniejszych kontekstów, czyli artystycznego, kulturowego, społecznego i historycznego. 

Podręcznik ponad słowami ma kompleksowo opracowany tekst

Podręcznik ponad słowami 3 ma kompleksowo opracowany tekst, który ułatwia jego gruntowne omówienie. Podręcznik nie zamyka się na jedne wątki interpretacyjne tekstu. Wręcz przeciwnie dzięki trafnie dobranym komentarzom potrafi się otworzyć na nowe wątki. Poprzez bardzo ciekawe propozycje współczesnych nawiązań podręcznik ponad słowami 3 sprawdzone ukazuje dialog z tradycją. Podręcznik szkolny kładzie główny nacisk na kształcenie językowe studentów. Praktyki komunikacyjne wykorzystywane na zajęciach ułatwiają przygotowanie się do zadania matury. 

W czym pomaga uczniom podręcznik szkolny ponad słowami 3?

Podręcznik szkolny ponad słowami 3 ułatwia tworzenie wypowiedzi dzięki instrukcjom i przykładowym pracom. Publikacja pomaga również rozwijać umiejętności retoryczne, które są niezwykle przydatne podczas budowania ustnych wypowiedzi.