Ponad słowami to więcej niż podręcznik szkolny

Podręcznik ponad słowami to więcej niż zwykły podręcznik. Obejmuje swoją strukturą całą Młodą Polskę i w niezwykle korzystny dla ucznia sposób przedstawia całościowy obraz epoki literackiej. Dzięki strukturze pozwala również harmonijnie łączyć wszystkie treści literackie, językowe oraz kulturowe. Autorami podręcznika są Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Joanna Ginter, Anna Równy oraz Anna Cisowska. Podręcznik posiada uporządkowaną strukturę tekstu. Wszystkie obszary są uporządkowane chronologicznie oraz mają czytelnie pozaznaczane bloki. Bogata ikonografii i czytelna infografika pozwala uczniom poznać kontekst kulturowy omawianego fragmentu podręcznika. Podręcznik ponad słowami 3 umożliwia rozwijanie naszych umiejętności czytania tekstu wraz z uwzględnieniem najważniejszych kontekstów, czyli artystycznego, kulturowego, społecznego i historycznego. 

Podręcznik ponad słowami ma kompleksowo opracowany tekst

Podręcznik ponad słowami 3 ma kompleksowo opracowany tekst, który ułatwia jego gruntowne omówienie. Podręcznik nie zamyka się na jedne wątki interpretacyjne tekstu. Wręcz przeciwnie dzięki trafnie dobranym komentarzom potrafi się otworzyć na nowe wątki. Poprzez bardzo ciekawe propozycje współczesnych nawiązań podręcznik ponad słowami 3 sprawdzone ukazuje dialog z tradycją. Podręcznik szkolny kładzie główny nacisk na kształcenie językowe studentów. Praktyki komunikacyjne wykorzystywane na zajęciach ułatwiają przygotowanie się do zadania matury. 

W czym pomaga uczniom podręcznik szkolny ponad słowami 3?

Podręcznik szkolny ponad słowami 3 ułatwia tworzenie wypowiedzi dzięki instrukcjom i przykładowym pracom. Publikacja pomaga również rozwijać umiejętności retoryczne, które są niezwykle przydatne podczas budowania ustnych wypowiedzi.