Seria podręczników ponad słowami 3

Podręcznik ponad słowami 3 stanowi jedną z wielu części publikacji ponad słowami. Książka w niezwykły sposób obrazuje proces historycznoliteracki ze wskazaniem na akcenty ciągłości kulturowej. Podręcznik ponad słowami 3 jest idealnym wsparciem podczas przygotowań do matury. Od pierwszej klasy szkoły średniej uczy studentów interpretacji tekstu, kompetencji językowych, krytycznego czytania tekstu oraz tworzenia poprawnych wypowiedzi. Podręcznik obejmuje zagadnienia dwudziestolecia międzywojennego, a także wojnę oraz okupacje. W bardzo ciekawy sposób prezentuje obraz epoki literackiej. W niezwykle harmonijny sposób łączy wszystkie treści takie jak kulturowe, literackie oraz językowe. 

Główne cechy charakterystyczne podręcznika ponad słowami 3

Podręcznik Ponad słowami 3 do nauki ma niezwykle uporządkowaną strukturę. Książka podzielona jest na czytelne bloki mające usprawnić uczniom naukę. Umieszczenie licznych infografik oraz ikonografii pozwala w szczegółowy sposób poznać kontekst kulturowy omawianej epoki. Podręcznik ponad słowami pomaga również rozwijać umiejętność czytania ciekawych utworów literackich. Łączy kluczowe dla tych utworów literackich konteksty jak artystyczny, filozoficzny, historyczny oraz społeczny. 

Spojrzenie kompleksowe na podręcznik ponad słowami 3

Spojrzenie kompleksowe na podręcznik ponad słowami 3 ułatwia jego gruntowne omówienie. Podręcznik otwiera się na nowe wątki interpretacyjne. Umożliwia to bardzo ciekawie dobrane komentarze do lektury. Różnorodne i ciekawe propozycje współczesnych nawiązań, publikacja ponad słowami 3 pokazuje dialog z tradycją. Podręcznik pomaga  systematycznie kształcić wymagane na maturze umiejętności. Wspomaga również rozwijanie umiejętności retorycznych niezwykle istotnych podczas budowania poprawnych wypowiedzi pisemnych i ustnych.